ПРЕДПОСТАВКИ ЗА УСПЕХА

Две са основните предпоставки за постигането на всеки успех: самоувереност и непукизъм.
Самоувереността е необходима, за да направим това, което трябва да се направи, за да постигнем желаната цел. Непукизмът, пък означава, че не трябва да се тревожим за това дали ще постигнем желаната цел, нито да се тревожим за действията, които вече сме предприели.

Много хора приказват, че искат да постигнат нещо в живота си. Мечтаят за това и понякога са склонни дълго да говорят за желанията си. Понякога дори си представят как биха се чувствали, ако мечтата им е вече факт и това е много важна част от изминаването на пътя към сътворяването на мечтата. Важно е, защото всяко нещо, преди да се случи в реалния свят, се е породило като идея в нечий ум и този човек е предприел някакво действие, за да даде живот на мечтата. Именно, за да бъде даден живот на мечтата, е необходимо не само да бъде изградена ясна представа за това какво и как го искаме, но и да предприемем някакво действие, което да даде начален тласък за сбъдването на желаното. Действието е онова, което вдъхва живот на мечтата и прави възможно нейното реализиране.
Продължете да четете ПРЕДПОСТАВКИ ЗА УСПЕХА