Проект – „Моята история“

Ако желаете, тук можете да споделите Ваши лични размисли, Вашата гледна точка, случка или преживяване, които са Ви провокирали по някакъв начин. Вярвам, че споделянето на лични преживявания и на начин на мислене, би помогнало първо, на Вас самите, да стигнете до отговори на въпроси, които си поставяте и да осъзнаете истини за себе си света, и второ – би помогнало на някой друг в трудна ситуация, да намери своя път.

Продължете да четете Проект – „Моята история“